Bílé Karpaty, Jižní Morava, htl Rozkvět ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 4 891 Kč

Popis

Bílé Karpaty tvoří přírorozenou hranici mezi Moravou a Slovenskem. Určitě nezklame milovníky historie, lidové architektury a jedinečného přírodního bohatství. Navštívíme region ležící na hranicích dávných říší a na trasách důležitých kupeckých stezek, který může vyprávět mnoho příběhů. Vydáme se na památná místa našich dějin, navštívíme Velehradský klášter (je to první cisterciácký klášter založený na Moravě), jehož součástí je bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. V r. 1985 byl kostel vyznamenán papežem Janem Pavlem ll. řádem Zlaté růže. Tuto vysokou poctu obdrželo jen několik křesťanských chrámů na světě. Dne 22. dubna 1990 se zde uskutečnila návštěva samotného papeže Jana Pavla II. Památkou na tuto událost je obrovský kříž s jeho znakem stojící na nádvoří před bazilikou.Je to jedno z nejvýznamnějších poutních míst v ČR. Dále navštívíme oblast Horňácko, kde se podíváme nejen do kláštera sv. Gorazda, ale uvidíme i železniční železný most na trati "Vlára". Některé místní zvyky a oblast Bílých Karpat se dostaly až na seznam UNESCO, především přírodní rezervace s početností orchidejí v Evropě. Prohlídka Čachtického hradu, který byl obýván už v době předhistorické. Svědčí o tom nálezy různých předmětů vykopaných přímo na nádvořích hradu anebo v blízkosti hradeb. Další zmínky jsou z roku 1276, kdy hrad patřil mezi královské pohraniční pevnosti. Podle pověsti zde sídlila Čachtická paní, která se koupala v krvi mladých dívek, aby byla krásná. Trenčianský hrad, patří mezi nejstarší a nejrozsáhlejší hrady Slovenska. Na hradní skále je nápis z roku 179 n. l. hlásající vítězství II. římské legie nad Germány. První zmínky jsou z 11.stol. Podle pověsti tu hradní páni drželi tureckou dívku Fátimu v zajetí. Tu přijel vysvobodit její milý Omar s velmi bohatým výkupným. Hradní pán však veškeré bohatství odmítl a řekl, že pokud mu Omar najde vodu, bude jeho milá Fátima volná. Tak se také stalo - po 3 letech usilovné práce kopání se svou věrnou družinou, ve skále vytryskla voda. Když chtěl hradní pán Omara obejmout, ten jej však odstrčil se slovy: "Vodu již máš, ale tvé srdce je tvrdší jako skála".Ubytování:

Poloha -

Bílé Karpaty tvoří přírorozenou hranici mezi Moravou a Slovenskem. Určitě nezklame milovníky historie, lidové architektury a jedinečného přírodního bohatství. Navštívíme region ležící na hranicích dávných říší a na trasách důležitých kupeckých stezek, který může vyprávět mnoho příběhů. Vydáme se na památná místa našich dějin, navštívíme Velehradský klášter (je to první cisterciácký klášter založený na Moravě), jehož součástí je bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. V r. 1985 byl kostel vyznamenán papežem Janem Pavlem ll. řádem Zlaté růže. Tuto vysokou poctu obdrželo jen několik křesťanských chrámů na světě. Dne 22. dubna 1990 se zde uskutečnila návštěva samotného papeže Jana Pavla II. Památkou na tuto událost je obrovský kříž s jeho znakem stojící na nádvoří před bazilikou.Je to jedno z nejvýznamnějších poutních míst v ČR. Dále navštívíme oblast Horňácko, kde se podíváme nejen do kláštera sv. Gorazda, ale uvidíme i železniční železný most na trati "Vlára". Některé místní zvyky a oblast Bílých Karpat se dostaly až na seznam UNESCO, především přírodní rezervace s početností orchidejí v Evropě. Prohlídka Čachtického hradu, který byl obýván už v době předhistorické. Svědčí o tom nálezy různých předmětů vykopaných přímo na nádvořích hradu anebo v blízkosti hradeb. Další zmínky jsou z roku 1276, kdy hrad patřil mezi královské pohraniční pevnosti. Podle pověsti zde sídlila Čachtická paní, která se koupala v krvi mladých dívek, aby byla krásná. Trenčianský hrad, patří mezi nejstarší a nejrozsáhlejší hrady Slovenska. Na hradní skále je nápis z roku 179 n. l. hlásající vítězství II. římské legie nad Germány. První zmínky jsou z 11.stol. Podle pověsti tu hradní páni drželi tureckou dívku Fátimu v zajetí. Tu přijel vysvobodit její milý Omar s velmi bohatým výkupným. Hradní pán však veškeré bohatství odmítl a řekl, že pokud mu Omar najde vodu, bude jeho milá Fátima volná. Tak se také stalo - po 3 letech usilovné práce kopání se svou věrnou družinou, ve skále vytryskla voda. Když chtěl hradní pán Omara obejmout, ten jej však odstrčil se slovy: "Vodu již máš, ale tvé srdce je tvrdší jako skála".

Ubytování -

hotel Rozkvět*** ve 2lůžkových pokojích s vlastním WC+sprcha/vana, přistýlka možná

Stravování -

1x balíček na cestu místo snídaně, 1x snídaně

Vybavení -

Hotel má recepci, každý pokoj má vlastní sociální zařízení, hotel je v blízkosti nádraží, v okolí je několik obchodů 

Cena zahrnuje -

jízdné vlakem z uvedených stanic Ostrava, Hranice, Přerov, ev. z Praha a dalších nástupních stanic po trase vlaku, 2 noclehy a snídaně, bus na Velehrad, bus na výlet do Horňáckých vesnic a slovenských hradů (Čachtice, Trenčín), vedoucí zájezdu, průvodci s výkladem v navštívených muzeích a hradech, zák.pojištění CK,

Cena nezahrnuje -

CZP na 1 den při návštěvě Slovenska 20 Kč, vstupné do objektů cca 380 Kč důchodci, děti 6-15let cca 320 Kč, děti 3-6 platí cca 50 Kč, plně platící cca 550 Kč, kapesné a další osobní výdaje, ostatní strava. Single pokoj +800 Kč

Orientační ceny vstupů:           dospělí      důchodci, děti 6-15 let         děti 3-6 let      

Velehrad                                  120                  80                                0

Veselí muzeum                       30                    15                                10

Klášter sv. Gorazda                20                    20                                0

Větrný mlýn                            50                    25                                0

Čachtický hrad                         4 €                   2,5 €    / 2 €                 0

Trenčínský hrad                       7,5 €                5,5 €    /4,5 €               1,5 €   

Program -

1.den po příjezdu do St.Města odj. busem do Velehradu. Návštěva Velehradského kláštera a baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. V r. 1991 Velehrad navštívil sám papež Jan Pavel ll. Odjezd vlakem na nocleh.

2.den ráno po snídani (ev.balíček), odjezd vlakem do Velké, následně autobusem do Horňáckých vesnic. Podíváme se, jak zde žili naši předkové, navštívíme monastýr sv. Gorazda, který se ve vesnici narodil. Pak shlédneme v Kuželově větrný mlýn Holandského typu z r. 1842 a expozice kraje. Poté přejedeme hranice na Slovensko, dále přes Slovenské kopanice na prohlídku Čachtického hradu, a pak i Trenčianského hradu. Pak se vydáme na cestu zpět - busem do Velké a vlakem do Veselí na nocleh. V hotelové restauraci si můžeme dopřát skleničku dobrého vína.

3.den po snídani si prohlédneme město, zámeckou zahradu, Baťův kanál, Městské regionální muzeum s výstavou (dle momentální expozice), Národopisná část prezentuje krásu lidových oděvů, rozmanitost lidové keramiky, nábytku, výšivek a kraslic, kostel P.Marie, odpoledne odjedeme domů. Příjezdy: Ostrava - 17 hod., Praha 19 hod.

Info a slevy -

Záloha na zájezd je 1000 Kč/osoba, doplatek do ceny zájezdu nejpozději do 25.8.2020, sleva First minute -10% z ceny do 31.7. 2020

Fotogalerie