Moře a krásy Černé Hory s výletem do Albánie 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 15 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - autobusy s klimatizací, s DVD a barem. Studené i teplé nápoje za české koruny. Doporučujeme pohodlné oblečení do autobusu na noční přejezdy. Časy odjezdů a místa nástupu budou klientům sděleny v informacích, které obdrží před odjezdem

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ráno, další nástupní místa: Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava, transfer přes Slovensko a Maďarsko do Bosny a Hercegoviny

2.den
2. den: SARAJEVO, prohlídka města (turecká čtvrť Baščaršija, Gazi Husrev Begova mešita, Alej ostřelovačů, místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda), odpoledne překrásným kaňonem řeky Neretvy do města MOSTAR, starobylá bosenská perla, prohlídka muslimské čtvrti s mešitami s jedinečnou atmosférou obchůdků, kavárniček a hospůdek, slavný starý most z r. 1566. Nocleh v hotelu.

3.den
3. den: přejezd do Černé Hory na ubytování, odpolední koupání

4.den
4. den: pobyt u průzračného Jadranského moře, pozdě odpoledne výlet do nedaleké BUDVY, prohlídka starého města - mohutné hradby, úzké ulice z bílých domů, románské kostely, pevnost

5.den
5. den: návštěva "města duchů" s přídechem Orientu - STARI BAR, kouzelné Skadarské jezero, národní park, sladkovodní i mořské ryby, ptačí rezervace, fakult. projížďka po jezeře a rybí piknik v originální rybí restauraci na skalách, krátká zastávka u poloostrova Sveti Stefan, perly Jaderského moře

6.den
6. den: kotorskými serpentinami s množstvím panoramatických vyhlídek na celou Boku Kotorskou, do pohádkového horského údolí, horská vesnice NJEGUŠI, sušárna vyhlášeného njegušského pršutu (šunky), pro zájemce za příplatek ochutnávka vynikajícího pršutu a sýra, pohořím národního parku Lovčen na vrchol do mauzolea vladyky Njegoše s dalekými výhledy, proslulá CETINJE, po staletí hlavní město Černé Hory (Bogorodičin monastýr, Biliarda, zámek, muzeum)

7.den
7. den: celodenní výlet do orientálně laděného města ULCINJI, cestou zpět koupání na vyhlášené Veliké pláži

8.den
8. den: výlet do malebné Boky Kotorské, zastávka ve starobylém městě KOTOR (UNESCO), hradby, katedrála sv. Trifuna a početné kostely od románských až po baroko, bělostné paláce, odpoledne fakult. plavba lodí kolem romantického městečka PERAST a na ostrov Gospa od Škrpjela k poutnímu kostelu a muzeu, dále plavba kolem ostrůvku Mamula s unikátní mořskou pevností, návštěva mořské jeskyně Plava Špilja, koupání a pohoda na přírodní pláži Žanjice s rybím piknikem, večer návrat do hotelu.

9.den
9. den: pobyt u moře, fakultativně celodenní výlet do albánské ŠKODRY u Skadarského jezera, prastaré město s pevností Rozafat, mešitou Mehmeda Paši, tureckými lázněmi a katedrálou sv. Štěpána

10.den
10. den: trajektem přes Boku Kotorskou a autobusem do proslulého DUBROVNÍKU, prohlídka historického města v benátském stylu (UNESCO), fakultativně výlet lodí na ostrov Lokrum (slané jezero Mrtvé moře, botanická zahrada, možnost koupání), podvečerní posezení a rozloučení v romantických hospůdkách, noční přejezd přes Slovinsko a Rakousko.

11.den
11. den: návrat do ČR. CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí.

Fotogalerie