Černá Hora, národní parky a moře, privátní domy 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 11 490 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD.

Pojištění - cena zájezdu zahrnuje komplexní pojištění do zahraničí (obsahuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). V ceně je též povinné pojištění cestovních kanceláří proti úpadku.zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy dopoledne, další nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Jihlava, Brno, Bratislava, noční přejezd přes Srbsko

2.den
2. den: orient v černohorském městě PLEVLJA, Gazi Husein pašova mešita s nejvyšším minaretem bývalé Jugoslávie, procházka k unikátnímu pravoslavnému klášteru Svaté trojice z 12. století, most nad kaňonem řeky Tara do pohoří Durmitor, horské středisko ŽABLJAK

3.den
3. den: turistika v národním parku Durmitor (UNESCO), lehká túra k jezerům Crno, Zminje a Jablan a planina Crepuli Poljana, náročnější varianta - výstup na stolovou horu Crvena Greda (2 164 m)

4.den
4. den: lehčí túra: dopoledne skalní vyvýšenina Ćurovac s výhledem do strží řeky Tary, odpoledne lanovkou na Savin Kuk (2313 m), pro nejzdatnější výstup na nejvyšší horu Durmitoru, kamennou pyramidu Bobotov Kuk (2.523 m), fantastické výhledy, nebo alternativně možnost raftingu na řece Tara (45 €), v ceně i piknik,; 3. nebo 4. den večeře (přibl. 13 €) - jehně nebo pstruh, k tomu salát, víno a pálenka rakije

5.den
5. den: kaňon řeky Tara, nejdelší a nejhlubší říční údolí Evropy (až 1.300 metrů hloubky, UNESCO), národní park Biogradská Gora s nejkrásnějším ledovcovým jezerem na Balkáně, jeden ze tří největších pralesů Evropy, turistika u jezera - kolem vede naučná stezka po dřevěných chodníčcích, přejezd divokým kaňonem řeky Morača, ubytování u moře, 4 noci na jednom místě, večer prohlídka historického centra města BUDVY s hradbami z 15. století, noční život v Budvě, návrat pozdě večer

6.den
6. den: cesta s vyhlídkami na Boku Kotorskou - fjord Balkánu, NJEGUŠI, rodné město černohorských vladyků, sušárna pršutu (šunky), možnost ochutnávky vynikajícího njegušského pršutu a sýra (za příplatek), přes pohoří Lovčen (národní park) do CETINJE ukryté v horách, po staletí hlavní město Černé Hory, centrum náboženského života, možnost výjezdu pod Jezerský vrch s návštěvou mauzolea slavného černohorského vladyky Petra II. Petroviće Njegoše

7.den
7. den: výlet do kaňonu řeky Cijevny, procházka podél strže, koupání v řece, krátký přejezd, národní park Skadarské jezero na černohorsko-albánském pomezí, rozsáhlá vodní hladina a laguny s rákosím a lekníny (rezervace vodního ptactva (volavky, kormorán, pelikán, čajka aj.), fakult. projížďka po jezeře s koupáním, vynikající pečené ryby v originální rybářské restauraci na skalách nad jezerem

8.den
8. den: KOTOR (UNESCO), jedno z nejlépe zachovaných středověkých měst s dobovou středomořskou atmosférou, středověké, barokní i raně křesťanské kostely, architektura z bílého vápence, možnost výstupu po hradbách až k pevnosti sv. Ivana do výšky 260 m po 1426 starých schodech s úchvatnými výhledy, odpoledne koupání a relaxace u moře.

9.den
9. den: odjezd do přístavu TIVAT, koupání, nákupy nebo fakultativní lodní výlet po Boce Kotorské, výstup na ostrov Gospa od Škrpjela, starobylé městečko PRČANJ a možnost koupání, lodí do PERASTU, kdysi slavného města námořníků, plavba přes celou Boku Kotorskou do rybářského městečka ROSE, možnost koupání a rybího pikniku, dále plavba kolem nejzelenějšího města Jadranu HERCEG NOVI se středověkými pevnostmi, odjezd z Igala, noční přejezd

10.den
10. den: návrat do ČR v podvečer CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí. U okrajových termínů při nedostatečné naplněnosti bude mít zájezd společnou dopravu s cyklovariantou, která je koncipovaná tak, aby výrazně nenarušovala program

Fotogalerie