Ze Sarajeva do Dubrovníku – dálková cyklotrasa CIRO 

Dejte vědět svým přátelům:

od 17 990 Kč

Popis


Poloha:

BOSNA a HERCEGOVINA - (bosensky/srbsky/chorvatsky Bosna i Hercegovina, cyrilicí bosensky/srbsky Босна и Херцеговина)Bosna a Hercegovina patří k nejunikátnějším a kulturně nejpestřejším oblastem Evropy. Vyskytují se zde vlivy mnoha kultur – katolické i pravoslavné, islámské i židovské. Turisté se většinou zastaví v Sarajevu, Mostaru a spěchají k Jaderskému moři. Bosna a Hercegovina je však také zemí bílých vápencových skal, hustých borových lesů hlubokých kaňonů a dravých horských říček.Bosna a Hercegovina hraničí na severu, západě a na jihu s Chorvatskem, na východě se Srbskem a na jihovýchodě s Černou Horou. Hranice tvoří řeky (hlavně na severu a na východě), na jihozápadní straně je přirozenou hranicí soustava horských pásem. Hranice Bosny a Hercegoviny se z velké části nekryjí s hranicemi etnickými. Země má přístup k Jaderskému moři a rozděluje tak Chorvatsko na dvě části. Zájezdy do dalších balkánských zemí: Zájezdy a dovolená Balkán .Albánie, Řecko, Makedonie, Srbsko, Kosovo, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, RumunskoA kdo by nechtěl na Balkán, nabízíme Ukrajinu nebo Bělorusko

Program:

1. den:
dopolední odjezd z ČR, noční přesun přes Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko do Bosny a Hercegoviny.

2. den:
: ranní příjezd do hlavního města Bosny a Hercegoviny SARAJEVA. Po celonoční jízdě se projdeme ve starém městě (pěší zóna FERHADIJA, stará turecká čtvrť BAŠČARŠIJA) s řadou kaváren, cukráren a restaurací a samozřejmě architektonických památek všech v Sarajevu zastoupených náboženství (mešity, katolická katedrála, pravoslavné kostely, synagoga). Nemineme ani českou stopu v Sarajevu - stavby postavené či rekonstruované podle českých architektů (Národní knihovna, Národní divadlo, fontána Sebilj. Lanovkou je možné vyjet pod vrch TREBEVIČ s nádherným výhledem na Sarajevo. Procházkou podél staré bobové dráhy, která sloužila během zimních olympijských her v roce 1984 se dostaneme zpět do města. Cestu zpět lze absolvovat také lanovkou. Nocleh v hotelu v Sarajevu.

3. den:
hned na začátku našeho putování nás čeká dle kilometrů (65 km) celkově nejdelší cyklistická etapa z celého putování. Asfaltová silnička nás provede pohořími až do údolí NERETVY. Úzká silnice vinoucí se odlehlým a opuštěným pohořím VISOČICA skýtá nádherné pohledy na okolní vysoké kopce a do kaňonu Neretvy. Na trase překonáme sedlo ve výšce 1620 m n m., ale vzhledem ke startu v 1300 m n m. a následnému sjezdu k Neretvě (350 m n. m.) se jedná o poměrně klesavou etapu. Podél Neretvy se pak dostaneme až k vyhlášenému přírodnímu BORAČKO JEZERU pod pohořím Prenj. Nocleh v hotelu.

4. den:
přejezd planiny v pohoří PRENJ do Mostaru. Nejprve dlouze ale pozvolně vystoupáme po vrstevnicové šotolinové cestě. Po celou dobu stoupání se pod námi bude lesknout zelená hladina Boračko jezera. Přehoupneme se do sedla Rujiště s vyhlášenou restaurací a po vydatném obědě se spustíme po asfaltové silnici o 1000 m níže do centra Hercegoviny - MOSTARU (55 km, ↑ 1000 m). Nocleh v hotelu.

5. den:
dopolední prohlídka MOSTARU, jež si stále zachovává tajemný orientální ráz. Projdeme se po známém, nedávnou válkou zničeném a dnes již znovu postaveném Hajrudinově Starém mostě (památka UNESCO) a při tradiční turecké kávě budeme obdivovat mladíky vrhající se z mostu do chladných a hlubokých vod Neretvy. Odpoledne se na kolách vydáme podél řeky Neretvy přes ŽITOMISLIČI s významným pravoslavným klášterem do ČAPLJINY (35 km). Nocleh v hotelu. (3 noci)

6. den:
volný den, který lze využít dle svého. Dle svých schopností a chuti se nabízí silniční rovinatá vyjížďka k vodopádům na řece Trebižat - KRAVICA, cestou se zastavíme v historickém opevněném městě plném osmanských architektonických prvků POČITELJ s jednou z nejstarších mešit na Balkáně (Šišman Ibrahim-pašova mešita), návrat do hotelu (50 km). Náročnější alternativou je z 50 % po kamenité cestě (vhodné pouze pro MTB) vedený výlet podél přírodního parku HUTOVO BLATO (významná ptačí rezervace) se sladkovodními jezery a mokřady, trasa je lemována nádhernými výhledy na tento přírodní unikát, výlet si lze zpestřit krátkou projížďkou motorovou loďkou po jednom z ramen řeky Krupy protékající parkem, návrat do hotelu (45 km, ↑ 800 m).

7. den:
dnes projedeme nejhezčí úsek železniční tratě CIRO. Po kamenitém tělese železniční tratě (vhodné pouze pro MTB) pozvolně vystoupáme až k opuštěné železniční stanici HRASNO. Trasa prochází několika neosvětlenými tunely (čelovka je samozřejmostí). Vyhlídková cesta nás bude nutit neustále zastavovat, hledat a fotit stále krásnější a krásnější záběry. Kdo si na tuto část trasy netroufá, lze tento úsek objet po asfaltové silnici. Oba úseky se spojí ve vesničce HUTOVO, odkud pokračuje etapa již vrstevnicově po vyasfaltované části tratě až do RAVNA s rekonstruovanou železniční stanicí předělanou na hotel a restauraci (55 km, ↑ 800 m). Autobusem návrat zpět do hotelu.

8. den:
ráno se autobusem vrátíme tam, kde jsme minulý den skončili. Trasa se hned za Ravnem znovu dělí na asfaltovou a 6 km dlouhou kamenitou pasáž, aby se obě trasy spojily u vstupu do monumentální jeskyně VJETRENICA (možnost prohlídky této unikátní jeskyně s endemickým druhem mloka označovaného také jako mládě draka). Dále se vyasfaltovaná trasa železniční trati vine po úbočí hor až do TREBINJE - pravoslavný chrám Hercegovačka Gračanica, kamenný Arslanagičův most z 16. století (50 km). Nocleh v hotelu.

9. den:
poslední úsek železniční tratě nás zavede až k Jadranskému moři do DUBROVNÍKU, kde naše putování ukončíme (40 km). Prohlídka perly Jadranu DUBROVNÍKU (UNESCO) a jeho historického centra chráněného mohutnými hradbami s možností koupání. Večerní odjezd domů.

10. den:
příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Fotogalerie