Albánie - divukrásná perla Balkánu - letecky 

Dejte vědět svým přátelům:

od 24 490 Kč

Popis


Poloha:

Albánie – dovolená pro každéhoAlbánie je hornatá balkánská země na pobřeží Jaderského a Jónského moře v západní části Balkánského poloostrova. V současnosti je zemí s nejrychleji rostoucí silniční infrastrukturou. Každým měsícem přibudou nové kilometry, nové odpočívadlo, nová benzinová pumpa. Buduje se obzvláště v oblasti u moře, kde si jsou Albánci plně vědomi turistického potenciálu a tím přísunu peněz a světlé budoucnosti.Cesta k albánské poměrně přepychové současnosti však nebyla jednoduchá. Země stejně jako její lid byla dlouhé období buď pod nadvládou jiných mocností nebo zcela izolována od okolního světa. Od období od roku 167 př. n. l. až do roku 1912 byla pod cizí nadvládou. V roce 1478 skončila v moci Osmanské říše, a tak i když zde žijí lidé všech hlavních náboženství Evropy, hlavním náboženstvím je tu islám. Světlou výjimkou je doba národního hrdiny Skanderbega, který v v polovině 15. století sjednotil albánské kmeny a postavil se úspěšně Osmanům. Po 2. světové válce se k moci dostala komunistická strana pod vedením legendárního Envera Hodži, který až do poloviny 80. let 20. století zemi zcela izoloval od ostatního světa. V době studené války bylo rozeseto po celém území Albánie kolem 800 tisíc. Jsou doslova všude, v horách, na polích, na zahrádkách, na plážích, na hřbitovech, v liniích i samostatných, zkrátka všude.Hlavními turistickými lákadly Albánie jsou její vnitrozemské hory a pak především její turisticky nedotčené pobřeží. Albánské riviéře vévodí město Vlöra a jihoalbánské Sarandë nadhled od řeckého Korfu. Albánské jadranské od jónského pobřeží dělí Llogarský průsmyk s majestátním vrcholem Athanasi. Vnitrozemí vévodí města albánské architektury Gjirokastra a Berat. Na severu Albánie vede i jedna z nejkrásnějších vodních dopravních cest. Z Firenze do Komani trajekt projíždí meandrami nejdelší albánské řeky Drin. Nejslavnější fázi albánské historie lze najít ještě dnes v muslimském Skanderbegovu městu Kruj či nedaleko vzdáleném Lezhë. Tirana a Dürres jsou životem tepající města, kde se potkává albánská historie s duchem moderní Evropy. Na albánsko-řeckém pomezí stojí za pozornost Korča, prý albánská Paříž se svým pivovarem a zapomenutými uličkami. Albánie je zemí stále ještě turismem nedotčená, snad z nedostatku informací turisté tuto oblast ještě né zcela objevili. Všichni vracející se, se však shoduji, že platí zásada: „přijmu-li Albánii takovou jakou je a nechci to změnit, okouzlí mě a užiji si ho“ …Zájezdy do dalších balkánských zemí: Zájezdy a dovolená Balkán .Albánie, Řecko, Makedonie, Srbsko, Kosovo, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, RumunskoA kdo by nechtěl na Balkán, nabízíme Ukrajinu nebo Bělorusko
Dnes se ALBÁNIE snaží vyrovnat s okolním světem. Albánie má obrovský potenciál v nerostném bohatství a turismu. Kdo touží po dobrodružné dovolené v krásné a nedotčené přírodě, měl by navštívit zejména romantické hory Prokletije, Skadarské jezero a třetihorní Ochridské jezero. V Albánii se nachází také archeologicky cenné památky jako Butrinti – místo obývané od dob prehistorie, které je pod ochranou organizace UNESCO, či stará města Škodra a Berat s působivými památkami z dob turecké nadvlády.


Ubytování:

Ubytování: - 7x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 2x tranzitní ubytování v hotelu nebo apartmánových domech.

Program:

1. den:
odlet z ČR s jedním přestupem do Tirany, transfer na ubytování do hotelu.

2. den:
dopoledne koupání v moři, podvečerní VALONA (Vlorë) s překrásnou mešitou MURADIA, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti. Možnost fakultativně (5 EUR) z Vlore taxi na hrad KANINE s panoramatickým výhledem na město (bude-li zpřístupněn klášter Zvernec na laguně, cena cca o 3 EUR vyšší).

3. den:
výlet do BERATU, města Tisíce a jednoho okna, návštěva horního „bílého města“ s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica, odpoledne návštěva zachovalého pravoslavného kláštera ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje MYZEQUE, a nedalekých vykopávek antické lokality APOLLONIE s muzeem a středověkým klášterem Panny Marie.

4. den:
výlet místními mikrobusy (cca 20 EUR, naším autobusem ze smluvních důvodů nelze) po čarokrásném panoramatickém pobřeží albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka). Restaurant BORSH se zahradní restaurací postavenou nad vyvěrajícími prameny. Na zpáteční cestě pevnost Aliho Paši Tepelenského, krátká zastávka v romantické vesničce DHËRMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými v malebné scenérii na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a kamenná vesnice HIMARË s troskami pevnosti a kostelíků. Návrat do hotelu.

5. den:
dopoledne přejezd na Albánskou riviéru k vesnici ILIAS a turistika podél kaňonu DJIPE ke stejnojmenné nádherné pláži (celková trasa 6 km, převýšení 260 m). Koupání v průzračném Ionském moři. Blízko pláže je jeskyně a linie klasických bunkrů. Cestou zpět možno jít přímo dnem kaňonu, či okolo monastýru sv. Theodora. Odpoledne při návratu návštěva antického areálu ORIKUM.

6. den:
zastávka v TEPELENE, rodiště Ali Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron, přejezd do starobylé GJIROKASTRY (UNESCO), města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské architektury, rodný dům komunistického diktátora Envera Hoxhi, Určitě nevynecháme restauraci s vynikajícími žabími stehýnky za lidové ceny.

7. den:
fakultativní lodní výlet (cena dle počtu účastníků, cca 25-30 EUR) z Valony na poloostrov KARABURUN s malebnými odlehlými plážemi, plavba okolo jeskyně piráta HAXHI ALIU, skalní útes GRAMA, nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V obou případech koupání na plážích neobydleného polostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost fakultativního výletu mikrobusem (cena cca 20-25 EUR, dle počtu zájemců) do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO), nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii.

8. den:
transfer na letiště v Tiraně, odlet do ČR s jedním přestupem.

Fotogalerie